Дуже рада вітати вас на моєму блозі! Маю надію, що ви знайдете тут багато цікавого!

неділя, 14 травня 2017 р.

Тема. Населення України та світу. Контрольний тест. 8 клас.

До вашої уваги питання контрольного тесту з теми "Населення України та світу".  (Нова програма)
Бажаю успіхів!
 І варіант
І рівень
 1. Виберіть з переліку релігій ті, що є світовими:
а) індуїзм; б) іудаїзм; в) мусульманство; г) конфуціанство; ґ) християнство; д) синтоїзм; є) буддизм.
2.Укажіть область з найбільшою густотою населення:
а) Чернівецька;  б)  Донецька; в)  Дніпропетровська;   г) Львівська.
3. Міста з населення кількістю   від 20 до 100 тисяч відносять до:
а) малих;  б) середніх;  в) великих;  д) дуже великих.
4. Укажіть назву країни, у складі населення якої проживає найбільша кількість українців:
а)Канада;  б) Казахстан;  в) Росія ;  г) Молдова.
5. «Демографічний вибух» у XX ст. відбувся у:
а) високорозвинених країнах; б) країнах, що розвиваються;
в) усіх країнах світу; г) в найбідніших країнах.

6. Різниця між еміграцією та імміграцією називають:
А) народжуваність;   б) смертність;    в) сальдо міграцій;    в) механічний  рух.
 ІІ рівень
7. Дайте визначення поняття   депопуляція.
8. Розподіліть області за рівнем урбанізації від найбільшого до найменшого:
а) Донецька; б) Закарпатська ; в) Луганська; г) Тернопільська.
9.  Характеристика поняття: міграція. Які ви знаєте види міграцій? 
ІІІ рівень
Відмітьте правильні твердження. Найпоширенішими в країнах є релігії:
а) Греція — християнство;
б) Іран — іслам;
в) Нова Зеландія — іслам;
г) Мексика — буддизм;
д) Японія — синтоїзм;
є) Пакистан
— індуїзм.
11. Який показник урбанізації, якщо відомо, що в Україні проживає понад 34 млн.  міських жителів і 15 млн. сільських
ІV рівень (Одне питання на вибір)
 12. Охарактеризуйте демографічну ситуацію в Україні, запропонуйте ідеї, щодо покращення демографічної ситуації.
13. Проаналізуйте міграційні процеси та їх наслідки для України.


 
2 варіант
І рівень
 1. Які природні чинники впливають на характер розміщення населення світу?
а) клімат; б) ґрунти; в) наявність морського  узбережжя;  г) внутрішні води.
2. Найбільша агломерація:
 а) Київська;  б) Дніпрівська ;   в) Горлівсько – Єнакієвська;  г) Львівська
3.  Різниця між народжуваністю і смертністю це:
а) депопуляція;  б) природний приріст;  в) механічний рух;   г) сальдо міграції
4. Укажіть область з найнижчою густотою населення:
а) Чернівецька;  б) Чернігівська;  в) Закарпатська;  г) Львівська.
5. До міст – мільйонерів відносять:
а) Львів;   б) Харків;   в) Запоріжжя;    г) Кропивницький.
6. Яка з мовних родин є найбільшою в світі?
а) китайсько-тибетська; б) індоєвропейська; в) уральська; г) алтайська.
ІІ рівень
 7. Дайте визначення поняття трудові ресурси .
8. Розподіліть області за рівнем урбанізації від меншого до більшого:
А) Донецька; б) Луганська;  в) Закарпатська;    г) Тернопільська.
9. Що таке урбанізація? Назвіть найбільш урбанізовані регіони світу.
ІІІ рівень
10. Відмітьте правильні твердження. Найпоширенішими в країнах є релігії:
а) Польща — християнство;
б) Португалія — іслам;
в) Бразилія — християнство;
г) Франція — іудаїзм;
д) Монголія — буддизм;
є) Мавританія — конфуціанство.
11.Який показник природного приросту населення України, якщо народжуваність  становить 8,6 осіб на 1000 жителів, а смертність  - 15,6 осіб на 1000 жителів. ( %)
ІV рівень (Одне питання на вибір)
12. Охарактеризувати сучасний стан урбанізації в Україні. Спрогнозуйте перебіг її у найближчому майбутньому?
13. Запропонуйте  ефективні шляхи подолання безробіття в Україні.

Немає коментарів:

Дописати коментар