Дуже рада вітати вас на моєму блозі! Маю надію, що ви знайдете тут багато цікавого!

неділя, 22 жовтня 2017 р.

«Формування картографічних компетентностей шляхом використання хмарних сервісів на уроках географії».

Даний матеріал приготовлений до проблемного  методоб'єднання вчителів географії  Сокальського району.  Тема яку буде розглянуто  «Формування картографічних компетентностей шляхом використання хмарних сервісів на уроках географії».

23 жовтня відбудеться перше засідання, яке буде проведене  у формі майстер-класу.   Під час підготовки  я опрацювала питання можливостей використання хмарних сервісів на уроках географії. А також презентувала можливості використання  сервісу  Learningapps для формування картографічної компетенції. Матеріал  взято з власних доробків. 

     Істотна доля інформації, з якою має справу людина, є просторовою. Географія, єдиний шкільний предмет, який так широко використовує карту, як засіб навчання. Це і виділяє географію серед інших шкільних предметів. 
Картографічна компетенція - це сукупність здібностей особи використовувати засвоєні картографічні знання, уміння і навики для вирішення практичних і теоретичних завдань в реальних умовах життя.
     На сьогодні на уроках географії,  загальноосвітній школі учень і вчитель працюють на уроці практично з єдиним джерелом просторової інформації - традиційною паперовою картою і атласом. Це, зрозуміло, не лише пошук того або іншого об'єкту, а опис його властивостей, зіставлення, аналіз карт різного вмісту на одну і ту ж територію. Досвід показує, що подібні завдання викликають істотні труднощі в учнів. Школярам часто буває складно уявити територію, змальовану на площині, в тривимірному вигляді, або провести зв'язаний аналіз тематичних і загальногеографічних карт, в ході якого потрібно в думках накласти вміст однієї карти на іншу.
     Набагато більші можливості дає вчителеві використання геоінформаційних технологій, тобто використання електронних карт, можливостей інтернет-ресурсів. 
Сделано на Padlet
Рекомендації:
 формувати картографічну грамотність і культуру на уроках географії, здійснюючи компетентнісний підхід до освітнього процесу;
використовувати разом з традиційними сучасні методики формування картографічної компетентності.
Картознавча компетенція є однією з життєвих компетенцій особистості. Здатність володіти картознавчими знаннями, уміннями та навичками необхідна в житті кожної людини. Як показують дослідження, в усіх сучасних курсах шкільної географії є широкі дидактичні та методичні можливості реалізації картознавчої частини всієї соціокультурної складової змісту географічної освіти. Цьому сприяє зміст навчального матеріалу підручників, посібників, а також сучасних інтернет - сервісів.

Немає коментарів:

Дописати коментар