Дуже рада вітати вас на моєму блозі! Маю надію, що ви знайдете тут багато цікавого!

субота, 19 серпня 2017 р.

Викладання географії у 9 класі за Державним стандартом у 2017 - 2018 н.р

Викладання географії у 9  класі у  2017- 2018 навчальному році здійснюється за  навчальною програмою, що укладена відповідно до  Державного стандарту базової і повної загальної середньої школи, яка  оновлена відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.), завдань реформування школи у зв’язку із впровадженням компетентнісного підходу.


У 9 класі вивчається курс  «Україна і світове господарство». Програма курсу розрахована на 52 годин (1, 5 год на тиждень). На відміну від попередньої програми, коли у 9 класі вивчали лише «Економічну та соціальну географію України»  даний курс інтегрований. Під час вивчення курсу учні  ознайомляться  з основними тенденціями розвитку національного та світового господарства й визначення місця України у сучасному світі.  
У програмі відкориговано положення, що відображають питання економічної географії. Це викликано впровадженням в економічну і статистичну практику загальнодержавного класифікатора України «Види економічної діяльності» (КВЕД). Сучасний КВЕД України відповідає Класифікації видів економічної діяльності Статистичної Комісії Євросоюзу.
Це дає можливість показати сучасну реальну картину розміщення виробництва і надання послуг, відійти від шаблонного наслідування старих схем опису економіки країни. Замість віртуальних економічних районів розглядаються реальні існуючі економічні зв’язки у різних видах діяльності. Акцентовано увагу на розкритті особливостей технології виробництва головних видів промислової продукції України, що дозволяє зрозуміти виробничі ланцюги та їх територіальний прояв.

Практична спрямованість курсу.
Програмою передбачено виконання 7 практичних робіт, з яких 4 є обов’язковими для оцінювання. Запропоновано також завдання творчого характеру. Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням вибирає 1-2 дослідження (впродовж року) та виконує його індивідуально або у групі. Результати дослідження презентуються і оцінюються вчителем.
«Посилення» практичної спрямованості курсу передбачає не тільки виконання практичних робіт і досліджень, а й  використання методів, прийомів і технологій спрямованих на формування умінь школярів. У навчальному процесі необхідно постійно застосовувати способи практичного навчання школярів роботі з аналізу різних джерел географічної інформації (планів, схем місцевості, карт, статистичних матеріалів, геоінформаційних ресурсів), що і становить специфіку методики навчання географії в школі

Завершується географічна освіта учнів в основній школі у 9 класі 


Дана презентація була підготовлена  мною для виступу на РМО. Можливо, вона буде комусь корисною та допоможе зорієнтуватися під час планування уроків географії у 9 класі. Пам'ятаємо, що нова програма розміщена на сайті  Міністерства освіти України.
  Ознайомитися із змінами можна і в мене наблозі. 

Основні зміни в програмі географія 2017 рік


Немає коментарів:

Дописати коментар