Дуже рада вітати вас на моєму блозі! Маю надію, що ви знайдете тут багато цікавого!

пʼятниця, 21 липня 2017 р.

Основні зміни в програмі географія 2017 рік

"Головним у оновленні програм ми вважаємо перехід до компетентнісного підходу. На перше місце в структурі програми поставлено очікувані результати навчальної діяльності учня. За такого підходу чітко видно, якими компетентностями має оволодіти дитина при вивченні теми. Змістова частина програми в даному разі стає похідною компетентнісної частини. Учителю не потрібно концентрувати увагу на змісті матеріалу, бо у нього є дороговказ – компетентності, якими має оволодіти дитина і під ці компетентності будує виклад навчального матеріалу... "
    Програма забезпечує перехід від предметоцентризму до дитиноцентризму, щоб «теза навчати учня, а не викладати предмет» стала дієвою, а не залишалася гаслом. На підставі компетентнісного підходу знання мають стати не багажем «про всяк випадок», а ключем до розв’язання проблем, забезпечення успішної самореалізації у соціумі, облаштування особистого життя. Сьогодні неможливо навчити дитину всього, значно важливіше сформувати в неї потребу в неперервній освіті. Тому зміст навчального матеріалу з географії визначено з огляду на корисність та потрібність його за межами школи.


На перше місце програм винесено очікувані результати навчальної діяльності учня, тобто: які компетентності мають формуватися у дитини під час вивчення певної теми. У такому разі вчителю не потрібно концентрувати всю увагу на змісті матеріалу: він має чіткі орієнтири у вигляді 10 компетентностей та їх компонентів, спираючись на які, він будує свою роботу.

Компетентнісний потенціал предмета:

1.       Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами
2.      Спілкування іноземними мовами
3.      Математична компетентність
4.      Основні компетентності у природничих науках і технологіях
5.      Інформаційно-цифрова компетентність
6.      Уміння вчитися впродовж життя
7.      Ініціативність і підприємливість
8.      Соціальна та громадянська компетентності
9.      Обізнаність та самовираження у сфері культури
10.  Екологічна грамотність і здорове життя

    Під час оновлення розпочато роботу з формування наскрізних змістових ліній, які проходитимуть через усі предмети та дозволять формувати у дитини ключові компетентності, інтегрувати знання про світ, спираючись на зміст навчального матеріалу. Поки що детально прописані чотири з них, які відповідають чотирьом ключовим компетентностям з десяти, визначених Концепцією Нової української школи

Наскрізні змістові лінії  предмета:

«Екологічна безпека та сталий розвиток»
«Громадянська відповідальність»
«Здоров'я і безпека»
«Підприємливість та фінансова грамотність»

Кожен з очікуваних результатів навчання містить три компоненти: знаннєвий, діяльнісний та ціннісний. 
У першому передбачено, що називає чи пояснює учень, 
у другому – що вміє, знаходить, обирає, 
а в третьому – що оцінює, усвідомлює, які висновки робить.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017 рік


Немає коментарів:

Дописати коментар